Intern motstand

liposLipo Batterier.
Alle har en hel haug av disse batteriene, men hvorfor dør de plutselig ut? Hvorfor funker de så dårlig på kalde vinterdager ?
Alt dette henger sammen med den interne motstanden m Ω.
Det er også viktig og ha en god lader som balanserer cellene likt typisk 4.2-4.31volt pr celle.Den Interne motstand er delt opp slik.

  • Nytt batteri 0-6 m Ω
  • Helt greit 7-12 m Ω
  • Dårlig 12-20 m Ω
  • Oppbrukt 20 +++m Ω

Det som er likt på batteriene er at alle klarer og lades opp til 4.2volt pr celle, men til høyere motstand batteriet har til mindre watt klarer det og levere ut til motor og propell. Så det ender opp med at mye av effekten i batteriet går ut i selve batteri pakken. Så batteriet blir varmt.

Jeg har laget en kalkulator på dette i excel.

eks: vi har et 4 celles lipo batteri nyladet til 16,8 volt. en motor på 2300KV og maks trekk på 65 amp.
celle 1 har indre motstand på 8,9 m Ω
celle 2 har indre motstand på 8,7 m Ω
celle 3 har indre motstand på 8,9 m Ω
celle 4 har indre motstand på 8,5 m Ω

Da vil vi ha et watt loss tap på 147,87watt
Rpm blir 5232, lavere. dette er teoretisk, for at motor skal levere full RPM så må det være null motstand i batteriet slik at all strøm blir levert til motor.

calc

 
De fleste ladere kan vise den interne motstand, ladere som Icharger og revoletrix vet jeg kan.

Last ned kalkulatoren.
Lipo kalkulator intern motstand

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *